Het nieuwe Europese bandenlabel


Europese regelgeving bandenEuropese regelgeving banden

  Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe etiket? 


In mei 2021 heeft de Europese Unie een nieuw EU-bandenlabel ingevoerd. Dit etiket wordt ingevoerd om consumenten uitgebreidere informatie te geven over bepaalde eigenschappen van banden. Op het nieuwe etiket zijn de klassen voor "rolweerstand" en "remprestaties op nat wegdek" geherstructureerd en de geluidsprestaties worden nu aangeduid met het aantal decibel en de letters A, B of C. Eindgebruikers kunnen aanvullende informatie over hun gekozen band in een EU-databank raadplegen door de QR-code op het etiket te scannen.


Twee nieuwe pictogrammen en nieuwe klassen

Nieuw zijn ook twee pictogrammen die aangeven of het gaat om een winterband die voldoet aan de EU-typegoedkeuringsnormen en/of een winterband die grip biedt op ijs volgens de nieuwe ISO-norm.

Vanaf mei 2021 moet de informatie op het EU-bandenetiket ook beschikbaar zijn voor banden voor zware bedrijfsvoertuigen (klasse C3). Op het nieuwe etiket blijven de klassen A tot en met C ongewijzigd. Voor C1- en C2-banden, respectievelijk voor personenauto's en bestelwagens, worden banden die voorheen in klasse E voor rolweerstand en grip op nat wegdek werden ingedeeld, nu ingedeeld in klasse D, die voorheen leeg was, terwijl banden die voorheen in de klassen F en G werden ingedeeld, nu in klasse E worden ingedeeld.

Dit maakt het etiket duidelijker en gemakkelijker te interpreteren.

The new European tyre label with a QR-codeThe new European tyre label with a QR-code


De nieuwe QR-code

Consumenten kunnen meer informatie over elke band downloaden door de QR-code te scannen die zich in de rechterbovenhoek van het bandenetiket bevindt. De QR-code is gekoppeld aan de EPREL-database (EPREL = European Product Registry for Energy Labelling) die het productinformatieblad bevat. Dit blad bevat alle labelwaarden voor de specifieke band, alsook de begin- en einddatum van de productie voor het respectieve model.

De productgegevensbladen worden individueel door de fabrikant in de EPREL-gegevensbank ingevoerd en, zoals in het verleden, wordt ook de toewijzing aan de juiste etiketteringsklasse door de desbetreffende fabrikant afgehandeld.

Het nieuwe EU-bandenlabel moet de consument helpen brandstofefficiëntere banden te kiezen en hem tegelijkertijd informatie verstrekken over de remafstanden. Voor zowel eindgebruikers als fleetowners kan de keuze voor banden met een lagere rolweerstand leiden tot aanzienlijke besparingen op het gebied van brandstofkosten en lagere emissies. De duidelijke informatie over grip op nat wegdek helpt de verkeersveiligheid te verbeteren, terwijl de informatie over rolgeluidemissies tot doel heeft de geluidshinder door het wegverkeer te verminderen.

 

Large stock of tyres in the warehouse of BAS TyresLarge stock of tyres in the warehouse of BAS Tyres
Copyright © 2021 - BAS Parts & Tyres - All rights reserved | Alle bedragen zijn exclusief BTW | Webshop door We Provide